Nieuws

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten op deze nieuwspagina.

Op 8 december ondertekende Renata Fideli namens WLGroep de Green Deal Zorg 3.0.

Deze deal is een volgende stap in het groener en milieubewuster maken van onze organisatie. In de eerste regionale Green Deal Zorg stond de CO2-reductie en energiebesparing centraal. In deze stap van de deal staat aandacht voor verstandig gebruik van grondstoffen en hergebruik (circulariteit) centraal. Met andere woorden: slim omgaan met grondstoffen, verstandig inkopen, afval verminderen en zo veel als mogelijk materialen hergebruiken door recycling.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Annette Fijn van Draat en Renata Fideli zijn door de Raad van Toezicht van WLGroep benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur. Zij treden respectievelijk per 1 juni en 1 juli 2022 aan. Ze volgen daarbij John Kauffeld op, die interim de WLGroep met Peter Hoppener heeft bestuurd.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Ze zorgen voor die extra aandacht, voor die lach op het gezicht van onze bewoners: onze vrijwilligers. Maar liefst 14 vrijwilligers hebben in 2021 of 2022 hun jubileum bereikt. Negen enthousiastelingen dragen al 25 jaar bij op bijzondere en betekenisvolle manier. En 5 loyale vrijwilligers zelfs al 40 jaar!

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

De samenwerking tussen WerkSaam Westfriesland en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) werpt zijn vruchten af. In het onlangs ondertekende convenant 2022 – 2023 is vastgesteld hoe wij komende jaren verder samenwerken ten behoeve van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Westfriesland.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder
Start van de regenboogweek met de vlag en een prachtig gedicht geschreven door een van onze cliënten.
WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder
1 2 3 4 5 6 14