;

Nieuws

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten op deze nieuwspagina.

Welke maatregelen neemt WilgaerdenLeekerweideGroep tijdens de lockdown? Wat is bekend over de corona-vaccinatie? Hoe blijf je in deze tijd in contact met je naasten? Of ben je benieuwd naar de verhalen van onze medewerkers, cliënten en vrijwilligers of wil je gewoon leuke ideeën en tips voor activiteiten voor thuis? Je leest het allemaal op onze speciale corona-pagina.

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Er is eind november door onbekenden een inbreuk gepleegd op onze systemen middels een phishing mail. De impact van de inbreuk is nog onduidelijk. We zijn bezig met onderzoek. Tot nog toe zijn er geen negatieve effecten bekend.

We hebben maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Mochten er tijdens het onderzoek zaken boven komen die van belang zijn voor u, dan stellen we u op de hoogte.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Vanuit onze visie op zorg en ondersteuning zet WilgaerdenLeekerweideGroep technologische middelen (eHealth) in om het primaire proces te ondersteunen (24-uur per dag) en de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Uitgangspunt is dat eHealth de zorgverlener niet vervangt, maar waarde toevoegt voor de cliënt. Het kan er wel toe leiden dat minder een beroep hoeft te worden gedaan op de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Iedere cliënt mag lezen wat in het eigen dossier staat geschreven.
Als de cliënt dat niet zelf kan of wil, mag de wettelijk vertegenwoordiger in het dossier lezen.
Daarnaast mag de cliënt weten welke informatie wij aan andere organisaties geven.

De wet zegt dat de cliënt vanaf 1 juli het eigen dossier moet kunnen lezen.
Dit gebeurt via een cliëntenportaal.
Als de cliënt dat wil, mag hij ook een kopie krijgen van het dossier.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.
Ons cliëntenportaal is op 1 juli nog niet open.
Daarom vertellen wij hier op welke manier de cliënt in het eigen dossier kan lezen.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Aanpassingen bezoekregeling
Stukje bij beetje kunnen we de strenge maatregelen die genomen zijn om onze cliënten te beschermen en verspreiding van het virus tegen te gaan, wat losser gaan toepassen. Bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij de naaste staat natuurlijk bij veel mensen bovenaan op de lijst.
We hebben voor Leekerweide en de andere labels gekeken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Onze cliënten zijn heel verschillend in leeftijd, gezondheid en daarmee in kwetsbaarheid voor het virus. Ook zijn zij heel verschillend in hoe zij om kunnen gaan met afspraken die aan het bezoek verbonden zijn. Want die blijven nodig. Het virus is nog niet weg en we moeten voorzichtig blijven. 

 

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn en Purmerend. Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.  Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

We leven nu met z’n allen in een bijzondere tijd. De Corona-crisis heeft gevolgen voor iedereen. Het kan leiden tot stress, zorgen en spanning. Ondertussen gaat de behoefte aan zorg of hulp gewoon door, of wordt zelfs groter. Heb jij of een gezinslid op dit moment hulp of ondersteuning nodig, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Of maak je je zorgen om je ouder wordende vader of moeder?

Denk dan aan de onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze ondersteuner kan je gratis van informatie en advies voorzien of kortdurend ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Nou ja, eigenlijk een advertentie die contact mogelijk maakt. Tussen mensen die elkaar al lang geleden gevonden hebben en nu nog steeds stapelgek zijn op elkaar. Maar die elkaar niet meer kunnen ontmoeten of elkaar niet mogen vasthouden. En daar kunt juist u iets aan doen!

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Nu de mogelijkheid om uw naaste te bezoeken er niet is, zoeken we met u en de cliënten naar mogelijkheden om toch zo dicht mogelijk bij uw naaste te blijven. Bellen en WhatsAppen is daarvoor mogelijk. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals Familienet en beeldzorg. Groot voordeel van de Familienet en beeldzorg is dat dit veilige verbindingen zijn. Informatie die uitgewisseld wordt, wordt goed beschermd en is niet inzichtelijk voor of deelbaar met anderen.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Onlangs heeft premier Rutte opnieuw een persconferentie gehouden. De belangrijkste aankondiging is dat de maatregelen om Corona te bestrijden, verlengd worden en wel tot en met 28 april.

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Doe jij ook mee om onze locaties te versieren met jouw hart voor de zorg?

(N.a.v. de oproep "Mijn hart voor de zorg" waarin de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders oproepen om een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen)

VrijwilligersNH
Lees verder

In verband met het Coronavirus kunnen we geen bezoekers meer toelaten op de locatie van Leekerweide aan de Verlengde Kerkweg. En dus ook niet bij de speeltuin en boerderij.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7