;

Vrienden van Leekerweide

Vrienden van Leekerweide verzamelt geld, begeleidt sponsorinitiatieven en werft fondsen om projecten te organiseren die ten goede komen aan cliënten van Leekerweide. Deze projecten maken het wonen, werken en ontspannen op locaties van Leekerweide voor cliënten leuker en aangenamer.

Door de hulp van de stichting is al een aantal fantastische zaken gerealiseerd. Zo is met de hulp van de stichting de kinderboerderij opgezet, de speeltuin vernieuwd en het Leekerhuisje herbouwd. Ook het project Groene Hart van Leekerweide zou zonder de inzet van de stichting niet mogelijk zijn geweest. Maar Vrienden van Leekerweide verzorgt ook kleinere cadeaus: een duofiets, een pc met aangepaste software, een schommel bij een woning.

Allemaal mogelijk gemaakt door gulle gevers, legaten van verwanten en vaste donateurs!

Wilt u donateur worden?

...of meer weten over een legaat opmaken?

Neem dan contact op met het directiesecretariaat via secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl of bel naar 0229-576804. Of vul de machtiging in.

Bijdrage overmaken
IBAN NL75RABO0371618800 / BIC RABONL2U van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep, o.v.v. de bestemming van uw gift.

 

Voor meer informatie over de Stichting en de ANBI kunt u terecht op deze pagina