Recht op digitale inzage in eigen dossier

Iedere cliënt mag lezen wat in het eigen dossier staat geschreven.
Als de cliënt dat niet zelf kan of wil, mag de wettelijk vertegenwoordiger in het dossier lezen.
Daarnaast mag de cliënt weten welke informatie wij aan andere organisaties geven.

De wet zegt dat de cliënt vanaf 1 juli het eigen dossier moet kunnen lezen.
Dit gebeurt via een cliëntenportaal.
Als de cliënt dat wil, mag hij ook een kopie krijgen van het dossier.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.
Ons cliëntenportaal is op 1 juli nog niet open.
Daarom vertellen wij hier op welke manier de cliënt in het eigen dossier kan lezen.

Elektronisch cliëntendossier / Cliëntenportaal

 

Elektronisch cliëntendossier op 1 juli nog niet beschikbaar
Wij zijn bezig om het nieuwe elektronische cliëntendossier in te richten.
Met dit elektronische dossier kan de cliënt ook in het eigen dossier lezen.
De cliënt kan dan bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en de rapportage lezen.

Door de coronacrisis wordt de invoering van het nieuwe dossier later dan gepland.
Dit betekent ook dat cliënten op 1 juli nog niet zelf in hun dossier kunnen kijken.

Wat hebben we afgesproken, om toch aan de wet te voldoen?
Als een cliënt het eigen dossier wil lezen, dan bespreekt de cliënt dit met de persoonlijk begeleider.
De persoonlijk begeleider maakt dan een afspraak om samen het dossier te lezen.
De persoonlijk begeleider zorgt voor de computer of laptop om het dossier te lezen.
De persoonlijk begeleider schrijft in het dossier bij de vrije rapportage op wie er in het dossier heeft gekeken.

Medische gegevens inzien
Als de cliënt de eigen medische gegevens wil lezen, dan bespreekt de cliënt dit met de dokter of behandelaar.
De dokter maakt dan een afspraak om samen met de cliënt het dossier te lezen.

Kopie van de informatie opvragen
De cliënt kan een kopie krijgen van de informatie uit het dossier.
De cliënt kan dit vragen aan de persoonlijk begeleider of de behandelaar.
De informatie zal dan via de mail naar de cliënt gestuurd worden.
Dit gebeurt beveiligd, via ZIVVER.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.


Recht om te weten wie informatie uit het dossier heeft bekeken

Kopie van de log-gegevens opvragen
De cliënt heeft het recht om te weten wie in het dossier heeft gekeken.
De cliënt heeft ook het recht om te weten welke informatie wij aan andere organisaties geven, zoals het zorgkantoor of de gemeente.
Al deze gegevens worden automatisch opgeslagen in het dossier. Dit noemen wij ‘loggen’.
De cliënt kan een kopie krijgen van deze log-gegevens.

Als de cliënt deze gegevens wil hebben, kan de cliënt dit aan de persoonlijk begeleider vragen.
Als de cliënt dit niet zelf wil of kan, dan mag de wettelijk vertegenwoordiger het ook aan de persoonlijk begeleider vragen.
De persoonlijk begeleider stuurt deze vraag dan naar de cliëntenadministratie.
De cliëntenadministratie zal de informatie dan via de mail naar de cliënt sturen.
Dit gebeurt beveiligd, via ZIVVER.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.