Nieuws

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten op deze nieuwspagina.

Er is eind november door onbekenden een inbreuk gepleegd op onze systemen middels een phishing mail. De impact van de inbreuk is nog onduidelijk. We zijn bezig met onderzoek. Tot nog toe zijn er geen negatieve effecten bekend.

We hebben maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Mochten er tijdens het onderzoek zaken boven komen die van belang zijn voor u, dan stellen we u op de hoogte.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Vanuit onze visie op zorg en ondersteuning zet WilgaerdenLeekerweideGroep technologische middelen (eHealth) in om het primaire proces te ondersteunen (24-uur per dag) en de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Uitgangspunt is dat eHealth de zorgverlener niet vervangt, maar waarde toevoegt voor de cliënt. Het kan er wel toe leiden dat minder een beroep hoeft te worden gedaan op de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Iedere cliënt mag lezen wat in het eigen dossier staat geschreven.
Als de cliënt dat niet zelf kan of wil, mag de wettelijk vertegenwoordiger in het dossier lezen.
Daarnaast mag de cliënt weten welke informatie wij aan andere organisaties geven.

De wet zegt dat de cliënt vanaf 1 juli het eigen dossier moet kunnen lezen.
Dit gebeurt via een cliëntenportaal.
Als de cliënt dat wil, mag hij ook een kopie krijgen van het dossier.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.
Ons cliëntenportaal is op 1 juli nog niet open.
Daarom vertellen wij hier op welke manier de cliënt in het eigen dossier kan lezen.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder
1 3 4 5 6 7 12