;
ABC versie

Arrangement

Leekerweide biedt zorg en diensten aan mensen met een ondersteuningsvraag. Wij kijken samen met jou wat er nodig is. Dat kunnen ook diensten zijn van een ander label van WilgaerdenLeekerweideGroep. Dan ontstaat een arrangement. Wij helpen je graag. Neem contact op met onze zorgbemiddelaars.

Arrangement

Wanneer je een zorgvraag of ondersteuningsbehoefte hebt, kun je bij één van onze labels terecht. Mogelijk is daarmee je vraag ingevuld. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je van meerdere diensten gebruik wilt maken. Dat kan! Je kunt je eigen arrangement samenstellen. Dit arrangement passen we aan naar gelang de vraag verandert. Zo kun je levensbestendig en naar behoefte ondersteuning ontvangen. Net wat bij je past en wat je nodig hebt. We helpen je graag verder.

Indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP)

Leekerweide levert zorg en diensten aan mensen met een ondersteuningsvraag. Wat voor soort zorg, hoeveel en voor hoe lang, dat verschilt per ondersteuningsvraag. Het CIZ stelt de zorgbehoefte vast en vertaalt die in een indicatie en een zorgzwaartepakket (ZZP). Hierin staat precies omschreven waar iemand recht op heeft en waaraan de zorg moet voldoen. Die inhoud is dus gegarandeerd. Daar moeten zorgorganisaties zich aan houden.

Vergoedingenoverzicht

In dit overzicht is beschreven waar je recht op hebt bij Leekerweide én voor welke voorzieningen je een bijdrage moet betalen.

Vergoedingenoverzicht Wet langdurige zorg (Wlz)

Vergoedingenoverzicht gezinshuizen, VPT en extramurale zorg

Meer weten?

Maak een afspraak met één van onze zorgbemiddelaars. Zij kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden. Zij zijn bereikbaar via 088 0451060 of zorgbemiddeling@wlgroep.nl. Of kijk op de websites van de afzonderlijke labels.

Graag tot ziens!

Aanmelden

Heb jij ondersteuning nodig? Leekerweide helpt jou graag verder. Neem contact op met onze zorgbemiddelaars.

088 - 0451060
Mailen kan ook: zorgbemiddeling@wlgroep.nl

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.