;

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren met een beperking zijn kwetsbaar. Daarom is de zorg voor deze groep met extra aandacht en voorzichtigheid omgeven.  Uitgangspunt van onze zorg is  dat we de begeleiding  aan jonge mensen zo veel als mogelijk binnen het gezin vorm geven.  Want de beste plek voor een kind is toch opgroeien in en deel zijn van het gezin waar het vandaan komt en bij hoort. Onze zorg gaat dan ook uit naar zowel het kind zelf als naar de ondersteuning van ouders om dat mogelijk te blijven maken. 

Verschillende ondersteuningsvormen mogelijk

Daarvoor hebben we verschillende ondersteuningsvormen ontwikkeld. Zoals volledig pakket thuis, gezinsbegeleiding  en –ondersteuning. Ook bieden we opvang, logeren en vakantie-opvang en matching met meeleefgezin, zodat de zorg waar nodig gedeeld kan worden. 

Wij gaan op zoek naar alternatieven

Soms is heeft een kind toch meer nodig. Zo veel meer dat thuiswonen niet meer goed kan.  Of heeft het kind andere behoeften. Dan is een gezinshuis een goed alternatief. Ook de kind/jongerengroepen van Leekerweide sluiten goed aan bij de zorg en begeleiding die een kind of jongere nodig heeft om een zelfstandig leven op te bouwen.

Maar hoe dan ook,  goede ondersteuning begint bij een goed advies en het maken van een passend plan. Zo krijgen ouders en kind duidelijkheid en perspectief. En de handvatten om hun kind goed te begeleiden en samen haalbare doelen na te streven.