;

Voor ieder kind of jongere is wonen in gezinsverband de meest vanzelfsprekende manier van opgroeien. Kinderen hebben geborgenheid en individuele aandacht nodig. Maar wat als dat thuis om welke reden dan ook niet meer kan? De gezinshuisvorm die Leekerweide aanbiedt is dan een goede oplossing. Het kind komt in het gezin van een zorgprofessional wonen, vaak voor langere tijd. Daar krijgt het de zorg en aandacht die het nodig heeft om evenwichtig en gezond op te groeien.

Pedagogische doelstellingen

De gezinshuisouder werkt aan afgesproken pedagogische doelstellingen en legt daarover verantwoording af aan de betrokkenen. Zo wordt gezorgd voor een sfeer waarin het kind zich kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden, tot het moment waarop het klaar is voor een volgende stap in zijn leven. Dat kan zelfstandig wonen zijn of wonen binnen de beschermde omgeving van een zorginstelling.  

Gezinshuis

Een warme en fijne plek voor ieder kind. Opgroeien doe je in een gezin. Een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn, waar je dingen kunt uitproberen, grenzen ontdekken, waar je veilig bent, waar mensen van je houden om wie je bent. Omdat je deel van hen bent.

Je hebt je eigen plek in het gezin. Als oudste of jongste kind, als broer of zus. Samen vormen jullie een groep, een eenheid. Je zorgt voor elkaar en er wordt voor je gezorgd. Dat betekent wonen en opgroeien in een gezin.

Als thuis wonen niet meer kan

Maar soms kan thuis wonen jammer genoeg niet meer. Dat kan om allerlei redenen zijn. Soms is dat maar voor korte tijd, vaker is dat voor langere tijd niet meer mogelijk. Dan zijn gezinshuizen of de kind/jeugdgroepen van Leekerweide goede alternatieven voor zorg thuis.

Leekerweide heeft de overtuiging dat in een gezin opgroeien de meest passende vorm van opgroeien is, zeker voor jonge kinderen. Maar voor jongvolwassenen en pubers geldt dat net zo goed.

Een gezinshuis

In een gezinshuis woont een kind of jongere bij een zorgprofessional in huis. Hij of zij neemt deel aan het gewone gezinsleven van het gastgezin. Gaat dus gewoon naar school of passende dagbesteding, naar sport of andere verenigingen, is volledig onderdeel van het gezin. Vaak zijn er ook andere kinderen in het gezin. Maatjes om mee te spelen, te leren delen en rekening mee te houden. Net zoals dat thuis zou zijn. Dat alles samen maakt het gezinshuis zo een goed alternatief voor thuis.

De gezinshuisouders zorgen voor de begeleiding en opvoeding. De gezinshuisouder is in kennis en kunde goed toegerust om kinderen met een speciale zorg of begeleidingsvraag te ondersteunen. Daarbij krijgen zij ondersteuning vanuit Leekerweide. De gezinshuisouder wordt bijgestaan door een leidinggevende en een gedragsdeskundige. We vergeten daarbij de biologische ouders niet. Ouders blijven betrokken bij de zorg, op iedere manier waarop dat kan. Dat geldt natuurlijk ook zo voor voogden en toezichthouders.

Zo waarborgen we een goede en gezonde omgeving voor het kind om in op te groeien. Tot deze weer naar huis kan, of klaar is om zelfstandig of begeleid te gaan wonen.

Meer weten over gezinshuizen? Neem contact op met onze consulenten zorg & welzijn.

Aanmelden

Heb jij ondersteuning nodig? Leekerweide helpt jou graag verder. Neem contact op met onze zorgbemiddelaars.

088 - 0451060
Mailen kan ook: zorgbemiddeling@wlgroep.nl

Jasper woont in een gezinshuis

Jasper is 13 jaar en woont bij Norma en Geert. En bij Jasmijn en Niek. Jasper heeft een verstandelijke beperking en heeft extra zorg en begeleiding nodig. Jasper heeft het prima naar zijn zin: hij speelt volop met Jasmijn. Niek is wat jaren ouder en kan hem allerlei voetbaltrucs leren. Maar ook leren om te verliezen. Iets waar hij vroeger woedend om werd. Dat gebeurt nog wel eens, maar hij kan er beter mee omgaan. Norma werkte voorheen als begeleider bij een zorginstelling. Maar de zorg en begeleiding die ze daar aan een grotere groep kinderen bood, kan ze nu bieden binnen haar gezin. En heel specifiek aan Jasper. En dat betaalt zich uit: Jasper is gegroeid, in ieder opzicht. Hij kan heel wat tegendoelpunten incasseren. Maar ook zelf een “panna” uitdelen!

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op. 

Brochure Wonen

Bekijk hier onze brochure Wonen.