;

Vergoedingen

Waar zorgen wij voor en wat betaalt je zelf? Wanneer je via LeekerweideGroep landurige zorg afneemt, heb je recht op een aantal diensten en producten die horen bij deze ondersteuning en de zorg die je nodig hebt. Bepaalde diensten en producten worden verstrekt via de Wlz. Hiervoor ben je automatisch verzekerd. Wanneer je gebruik maakt van de Wlz wordt een eigen bijdrage hiervoor gevraagd. In onderstaande overzichten vind je meer informatie over vergoedingen en wat je zelf betaalt. 

Vergoedingenoverzicht

In dit overzicht is beschreven waar je recht op hebt bij Leekerweide én voor welke voorzieningen je een bijdrage moet betalen.

Vergoedingenoverzicht Wet langdurige zorg (Wlz)

Vergoedingenoverzicht gezinshuizen, VPT en extramurale zorg

 

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.