;
ABC versie

Onderzoek en behandeling

Soms loopt de ontwikkeling van mensen met een beperking wat anders. Onze gedragsdeskundige dienst doet onderzoek en geeft advies. Dit doen zij samen met begeleiders, behandelaars en therapeuten. Zodat de beste ondersteuning geboden kan worden.

Onderzoek en behandeling

Gedragsdeskundige dienst

Soms is al bij je geboorte meteen duidelijk dat er sprake is van een beperking. Andere keren kom je daar pas achter wanneer dingen moeilijker voor je zijn dan zou moeten. Of wanneer je anders op dingen reageert dan gebruikelijk.

Leekerweide doet onderzoek naar de vraag of er sprake is van een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. We proberen een antwoord te geven op de vraag wat die uitkomst dan mogelijk betekent voor je toekomst. We kunnen, als je dat wilt, een plan maken voor je verdere verzorging, begeleiding en behandeling. Op latere leeftijd kunnen er eveneens vragen ontstaan. Over werken en leren, gedragsproblemen of sociale problemen. Ook dan kun je een beroep doen op onze gedragsdeskundigen.

Leekerweide heeft op het gebied van de gedragsdeskundige dienst de volgende specialisten:

Gedragsdeskundige

De ontwikkeling van mensen met een beperking verloopt anders dan bij mensen zonder beperking. Hun vaak beperkte begrip van de omgeving heeft ook gevolgen voor hun gedrag en gevoelens van veiligheid. Een gedragsdeskundige onderzoekt wat de mogelijkheden en beperkingen van een cliënt zijn en geeft advies over mogelijke ondersteuningsvormen.

Optimale ondersteuning

Doel is dat de cliënt optimaal ondersteund wordt op de vier levensgebieden: psychisch welbevinden (voel ik mij prettig en gewaardeerd), lichamelijk welbevinden (voel ik mij gezond en sterk), participatie (heb ik een stevig netwerk en kan ik meedoen in de maatschappij) en regievoering (ik wil zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken).

De gedragsdeskundige werkt hierbij nauw samen met begeleiders, behandelaars en therapeuten. Samen bekijken zij welke en hoeveel ondersteuning nodig is en stemmen de plannen af met verwanten en de cliënt zelf. De gedragswetenschapper is de coördinator van dit proces.  

Psychodiagnostisch medewerker

De diagnostisch medewerker doet onderzoek naar de mogelijkheden en vaardigheden van een cliënt. Het doel is om inzicht te krijgen in het cognitief en sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau van een cliënt. Ook kan door de onderzoeken een indruk verkregen worden van zijn persoonlijkheid, zelfredzaamheid en eventuele gedragsproblematiek of psychische problematiek. Zo krijgen we een goed beeld van waar de cliënt staat in zijn leven. We weten dan wat er goed gaat en waar de cliënt nog extra ondersteuning nodig heeft. Zo kunnen we een passend ondersteuningsplan maken of, wanneer dat nodig is, doorverwijzen naar of samenwerken met andere zorgverleners. 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, een aandoening, bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking, kunnen aangemeld worden voor onderzoek. 

Aanmelden

Heb jij ondersteuning nodig? Leekerweide helpt jou graag verder. Neem contact op met onze zorgbemiddelaars.

088 - 0451060
Mailen kan ook: zorgbemiddeling@wlgroep.nl

Meer informatie ontvangen?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.