Nieuws

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten op deze nieuwspagina.

Vanuit onze visie op zorg en ondersteuning zet WilgaerdenLeekerweideGroep technologische middelen (eHealth) in om het primaire proces te ondersteunen (24-uur per dag) en de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. Uitgangspunt is dat eHealth de zorgverlener niet vervangt, maar waarde toevoegt voor de cliënt. Het kan er wel toe leiden dat minder een beroep hoeft te worden gedaan op de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Iedere cliënt mag lezen wat in het eigen dossier staat geschreven.
Als de cliënt dat niet zelf kan of wil, mag de wettelijk vertegenwoordiger in het dossier lezen.
Daarnaast mag de cliënt weten welke informatie wij aan andere organisaties geven.

De wet zegt dat de cliënt vanaf 1 juli het eigen dossier moet kunnen lezen.
Dit gebeurt via een cliëntenportaal.
Als de cliënt dat wil, mag hij ook een kopie krijgen van het dossier.
De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.
Ons cliëntenportaal is op 1 juli nog niet open.
Daarom vertellen wij hier op welke manier de cliënt in het eigen dossier kan lezen.

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Aanpassingen bezoekregeling
Stukje bij beetje kunnen we de strenge maatregelen die genomen zijn om onze cliënten te beschermen en verspreiding van het virus tegen te gaan, wat losser gaan toepassen. Bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij de naaste staat natuurlijk bij veel mensen bovenaan op de lijst.
We hebben voor Leekerweide en de andere labels gekeken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Onze cliënten zijn heel verschillend in leeftijd, gezondheid en daarmee in kwetsbaarheid voor het virus. Ook zijn zij heel verschillend in hoe zij om kunnen gaan met afspraken die aan het bezoek verbonden zijn. Want die blijven nodig. Het virus is nog niet weg en we moeten voorzichtig blijven. 

 

 

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn en Purmerend. Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.  Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

WilgaerdenLeekerweideGroep
Lees verder
1 4 5 6 7 8 13