;

Therapie

Soms zijn dingen moeilijk voor je. Door je beperking kan het zijn dat je moeite hebt met spreken, eten, het aanleren of uitvoeren van bepaalde bewegingen. Soms zijn er extra fysieke of medische beperkingen.

Het kan ook zijn dat je je door je beperking onzeker, faalangstig of boos voelt. Want het is moeilijk voor je om de wereld om je heen te begrijpen. Inschatten wat je kunt verwachten of te weten wat jouw rol in het geheel is, vraagt veel van je.

Wij begrijpen dat en we leren je daar mee om te gaan. Al onze behandelaars hebben kennis van en ervaring met de specifieke problemen en aandoeningen van mensen met een verstandelijke beperking.