ABC versie

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Bepaalde aandoeningen komen vaker voor bij mensen met een verstandelijk gehandicapten. De arts voor verstandelijk gehandicapten is specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met een beperking.

De arts kan bezocht worden in Wognum (Verlengde Kerkweg 1) of in het Westfries Gasthuis.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met een beperking. Bepaalde aandoeningen komen bij hen vaker voor en soms uiten ziekten zich anders waardoor ze niet goed herkend worden. Denk aan epilepsie, eet- en drinkproblemen, specifieke syndromen of problemen met de motoriek. Ook zijn mensen met een beperking vatbaarder voor bepaalde aandoeningen. Daarom gaat veel aandacht uit naar preventie.

Samenwerking

De behandeling van mensen met een beperking kan bovendien ingewikkeld zijn omdat met allerlei bijkomende problematieken rekening gehouden moet worden. De AVG heeft hier kennis van en is hierop bedacht. Als het nodig is verwijst hij door naar de specialist in het ziekenhuis. De AVG werkt dan ook samen met andere specialisten, huisarts of therapeuten en kan deze adviseren. 

Ouder wordende cliënten

De geriater is deskundig in de begeleiding en behandeling van de ouder wordende cliënt. Sommige ziektebeelden houden verband met de leeftijd, of worden daardoor verergerd. En sommige aandoeningen hebben specifiek met het ouder worden te maken. De geriater kan dat onderscheid maken en er gericht naar handelen of in adviseren naar de begeleiders. Samen met de gedragswetenschappers en de therapeuten zorgen de artsen voor goede zorg binnen Leekerweide. 

AVG-poli

Het Westfries Gasthuis in Hoorn heeft een polikliniek voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze poli is een samenwerking tussen het Westfries Gasthuis en Leekerweide. Onze Arts voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg (AVG) Mirja Bankras heeft hier op woensdagochtend om de week van 08.30 tot 12.30 uur spreekuur (zie website Westfries Gasthuis). Ook de locatie van LeekerweideGroep aan de Verlengde Kerkweg in Wognum is een poli-locatie. Hier worden de spreekuren gehouden door Mirja Bankras en Hans Steegemans. Voor een locatie in de buurt, kunt u terecht op de website van de NVAVG.

Mensen met een beperking of ouders met een kind dat mogelijk een beperking heeft, kunnen bij haar terecht met hun vragen over gezondheid, maar ook met vragen over de oorzaak van een beperking, psychiatrische problemen en gedragsproblemen, epilepsie, controle en advies medicijngebruik, anticonceptie en seksualiteit, problemen met motoriek, zien of horen of klachten die moeilijk vanuit andere specialismen verklaard kunnen worden.