;

Via software nog beter communiceren

Vandaag ondertekenden Iris van Bennekom en Paul Zegveld, bestuurders van WilgaerdenLeekerweideGroep op digitale wijze de samenwerkingsovereenkomst met vertegenwoordigers van Nedap, Peter van Soolingen, commercieel directeur Nedap en Jan-Willem Mooij van Nedap.

Vandaag ondertekenden Iris van Bennekom en Paul Zegveld, bestuurders van WilgaerdenLeekerweideGroep de samenwerkingsovereenkomst met vertegenwoordigers van Nedap, Peter van Soolingen, commercieel directeur Nedap en Jan-Willem Mooij van Nedap.

Kwaliteitsstap
Door het onderbrengen van alle informatie rondom de cliënt in één met elkaar communicerend systeem maken we een grote kwaliteitsstap. De software van Nedap/Ons en het daaraan verbonden cliëntenportaal/PGO Caren ondersteunt WLGroep om processen en communicatie rondom de cliënt verder met elkaar te verbinden. Zo kunnen we het gehele zorgproces nog beter op elkaar afstemmen en met elkaar laten integreren. “We zijn blij dat we met onze diensten daaraan kunnen bijdragen” zegt Peter van Soolingen.

Informeren en geïnformeerd zijn
Als cliënt in de zorg heb je te maken met artsen, behandelaars, begeleiders, verzorgers en nog vele andere betrokkenen. Je wilt zelf goed geïnformeerd zijn, of als dat niet meer kan, dat je naasten goed geïnformeerd zijn over het hoe het met je gaat en welke afspraken er zijn gemaakt over de zorg en begeleiding die je krijgt.

Datzelfde geldt voor iedere professional in de zorg die met jou te maken krijgt. Wat zijn de afspraken en observaties van de collega’s, hoe voelt de cliënt zich, zijn er bijzonderheden? Samenwerking tussen alle disciplines en medewerkers die met jouw cliënt te maken krijgen en goede en duidelijke communicatie hierover is van groot belang.

Verbinding maken
De software van Nedap/Ons legt die verbinding over alle verschillende disciplines heen. Van arts tot verzorgende, van gedragswetenschapper tot begeleider. Van behandelaar tot administratie en van administratie tot financierder. Het maakt de zorg en begeleiding rondom de cliënt duidelijk en inzichtelijk, voor zowel de professional als voor de cliënt en zijn of haar naaste.

Niet zomaar gebeurd
Dat vraagt nog om een grote inspanning. Afgelopen jaar is WLGroep al gestart met ONS te implementeren binnen de Gehandicaptenzorg tak van WLGroep. Binnenkort zal dan ook de Ouderenzorg tak de omslag gaan maken. Dit alles vraagt veel van de digitale vaardigheden van de medewerkers. ZWOpleidingen start hiervoor met een programma digitale vaardigheid. En het middenkader neemt dit mee in hun plannen voor 2021.

Communicatie met naasten
Verder staat de uitrol van het zorgportaal/Caren voor communicatie met cliënt/mantelzorger op de agenda. Zo kunnen we de naasten van de cliënt nog meer betrekken bij de ondersteuning die we bieden. Jan Willem Mooij: “Maar Caren is meer, het is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waardoor de cliënt zelf eigenaar is van en invloed heeft op zijn dossier. De PGO kan ook communiceren met anderen buiten de organisatie, zoals ziekenhuis, huisarts of naaste. Zodat iedereen waarvan de cliënt dat wenst, kan delen in de meest recente informatie rondom de cliënt.”

Samen voor elkaar en de cliënt
Iris van Bennekom: “De overgang naar een gemeenschappelijk ECD/EPD WLG-breed maakt ook verdergaande onderlinge samenwerking en doorontwikkeling binnen de vorig jaar gefuseerde organisatie zelf mogelijk. Duidelijk is wel dat het systeem van Nedap/Ons goed bij WLGroep past.
We zijn een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep cliënten met verschillende ondersteuningsvragen. We zien onze cliënt niet specifiek als oudere, of persoon met een beperking. We denken niet in afgezonderde domeinen.” “Mensen zijn niet onder te brengen onder één noemer – en vaak genoeg blijkt dat hun ondersteuningsvraag dat evenmin is. De behoefte is leidend en daar willen wij antwoord op geven. Datzelfde geldt op de manier waarop we werken en willen werken: in samenhang en in goede communicatie met elkaar. Want zo creëren we de beste ondersteuning voor de cliënt en zijn naaste.” vult Paul Zegveld aan.
“Het systeem van Nedap/Ons gaat ons daar bij helpen.”