LeekerweideGroep is in 2016 een pilot gestart waarbij het sociaal netwerk van cliënten onder de loep wordt genomen. Bekeken wordt hoe dit netwerk versterkt kan worden. Door de subsidie van het Oranjefonds en een eigen bijdrage van LeekerweideGroep is dit belangrijke project mogelijk gemaakt. Aan de pilot werken cliënten, begeleiders en betrokken vrijwilligers mee.

Goed netwerk is belangrijk
Een goed sociaal netwerk is van grote betekenis. Een goed sociaal netwerk zorgt voor nuttige contacten en waardevolle vriendschappen. Mensen om belangrijke momenten mee te delen en een vangnet om op terug te vallen wanneer het even wat minder gaat. Sterker nog: mensen met een goed sociaal netwerk zijn vaak gelukkiger, staan sterker, kunnen beter tegenslagen tegemoet treden en kunnen dankzij dat netwerk langer zelfstandig wonen en onafhankelijk blijven.

Project voor netwerkversterking
Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een beperking. Voor hen betekent een goed netwerk ook meer participatie in de maatschappij, minder afhankelijkheid van professionele zorg en allerbelangrijkste: het draagt bij aan een positief zelfbeeld en betrokkenheid bij de wereld om hen heen. Alle reden dus om aandacht te besteden aan netwerkversterking rondom de cliënt.

Pilot een succes
Afgelopen jaar zijn vrijwilligers, begeleiders en cliënten samen aan de slag gegaan om te bekijken hoe zij samen het sociaal netwerk van de cliënt konden versterken, verbeteren of uitbreiden. Bestaande netwerken zijn in kaart gebracht en vervolgens is gekeken hoe deze versterkt en uitgebreid konden worden. Daarbij is intensief samen gewerkt tussen cliënt, begeleider en vrijwilliger.

De wereld… ligt om de hoek
In het eerste jaar zijn er fantastische resultaten neergezet. De deelnemende cliënten hebben hun kring vergroot, er zijn vriendschappen gesloten, de zelfstandigheid is uitgebreid. Cliënten hebben geleerd zelfstandig te reizen, mensen koken voor elkaar en vinden gezelligheid bij elkaar, er zijn nieuwe hobby’s ontdekt, er is slim en goed gematcht. En dat heeft impact. Soms ligt de wereld gewoon om de hoek. Maar je moet daar wel komen! Een goed en ondersteunend netwerk helpt je daar bij.

De methode
Het sociaal netwerk van de cliënt wordt gecoördineerd door de persoonlijk begeleider en de vrijwilliger. Het is belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen deze twee en de cliënt. Professionele begeleiding zorgt er voor dat de ondersteuning rondom de cliënt goed geregeld is. De vrijwilliger versterkt, samen met de cliënt, zijn sociale leven. Omdat deze twee werelden in elkaar overlopen, formele en informele zorg, is het belangrijk dat mensen elkaar weten te vinden en er goed overleg is. Zo kunnen we er samen voor zorgen alle behoeften die de cliënt heeft en nieuwe ontwikkelingen zowel op persoonlijk als op zorggebied goed op elkaar afgestemd worden. Samen wordt bekeken waar er verbetering, versterking en uitbreiding gemaakt kan worden. Daar wordt dan actie op ondernomen.

Het project brengt niet alleen het netwerk van de cliënt in kaart, er is ook ruimte voor training. Want een dergelijke verdeling ontstaat niet vanzelf. De trainingen worden verzorgd door Buro TOV. Tijdens de trainingen leren de deelnemers verschillende vaardigheden:

  1. Hoe coördineer je het sociaal netwerk,
  2. Hoe werk je samen, cliënt, informele en formele zorg?
  3. Hoe breid je het sociaal netwerk uit?
  4. Hoe onderhoud je het sociaal netwerk?

Vrienden voor het leven
Het uiteindelijke doel is onze cliënten sterker te maken. De personen die er echt toe doen in ieders leven zijn toch de familie, vrienden en kennissen. Met hen richt je je leven in en zij vergezellen je in al je levensfasen. Wij, zorgverleners, zijn de komende en gaande personen. Vrienden, die heb je voor het leven.   

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Norma Stapel, coördinator vrijwilligers via n.stapel@leekerweidegroep.nl 

 

 

background:white;box-sizing: border-box"> color:#333333">