Vrienden van LeekerweideGroep

Vrienden van LeekerweideGroep verzamelt geld, begeleidt sponsorinitiatieven en werft fondsen om projecten te organiseren die ten goede komen aan cliënten van LeekerweideGroep. Deze projecten maken het wonen, werken en ontspannen op locaties van LeekerweideGroep voor cliënten leuker en aangenamer.

Door de hulp van de stichting is al een aantal fantastische zaken gerealiseerd. Zo is met de hulp van de stichting de kinderboerderij opgezet, de speeltuin vernieuwd en het Leekerhuisje herbouwd. Ook het project Groene Hart van Leekerweide zou zonder de inzet van de stichting niet mogelijk zijn geweest. Maar Vrienden van LeekerweideGroep verzorgt ook kleinere cadeaus: een duofiets, een pc met aangepaste software, een schommel bij een woning.

Allemaal mogelijk gemaakt door gulle gevers, legaten van verwanten en vaste donateurs!

Wilt u donateur worden?

...of meer weten over een legaat opmaken?

Neem dan contact op met het directiesecretariaat via secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl of bel naar 0229-576804. Of vul de machtiging in.

Bijdrage overmaken
IBAN NL75RABO0371618800 / BIC RABONL2U van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep, o.v.v. de bestemming van uw gift.

Lees hier: 
1. Het jaarverslag van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep 2018 
2. De jaarrekening 2018.

ANBI-gegevens van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
Stichting Vrienden van LeekerweideGroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het creëren en instandhouden van een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor de cliënten van Stichting LeekerweideGroep te Wognum.
Jaardocumentatie
Het jaarverslag publiceren wij op onze website.
Bestuur en beloningsbeleid
Het Bestuur van Stichting Vrienden van LeekerweideGroep is onbezoldigd.

Voorzitter: de heer Th. van Eijk
Secretaris: de heer P.P.L. Zegveld
Penningmeester: de heer R. Kok
Leden: de heer P. Molenaar, de heer M. Stam.

Contactgegevens Stichting Vrienden van LeekerweideGroep
Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 AA Wognum
T: 0229 - 57 68 04 (directiesecretariaat)
E: secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl
KvK-nummer: 41234819
ANBI-nummer: 810197261
BTW-nummer: 8101.97.261.B.01