Leekerweide in Noord-Holland biedt ondersteuning bij woonbegeleiding, dagbesteding en naschoolse opvang van kinderen, jongeren en mensen met een beperking

Leekerweide: doelen en functies

Leekerweide is een bedrijf dat hulp verleent aan mensen met een lichte tot zware beperking, ouderen, en kinderen of jongeren. Ook worden familieleden en vertegenwoordigers hier vaak zoveel mogelijk bij betrokken. Zorg en ondersteuning worden aangepast op de behoeften van de betreffende persoon, waarbij een focus ligt op het opbouwen van de capabiliteit om zoveel mogelijk zelf te doen. Begeleiding wordt aangeboden in vele verschillende vormen. Leekerweide is ook erg actief in Noord-Holland op meerdere vakgebieden, waarvan we in dit artikel de volgende voorbeelden nader zullen toelichten: 
* dagbesteding van mensen met een beperking in Noord-Holland
* naschoolse opvang van kinderen en jongeren met een beperking in Noord-Holland 
* woonbegeleiding in Noord-Holland.

De diensten van Leekerweide in Noord-Holland: drie voorbeelden

Door middel van dagbesteding voor mensen met een beperking in regio Noord-Holland krijgen mensen de kans om ondanks hun beperking toch een actief leven te leiden, nieuwe dingen te leren, zichzelf te ontplooien en eventueel na een leertraject een normale baan te krijgen. Wij vinden het van groot belang om juist mensen met een beperking de kans te geven zichzelf te ontwikkelen.

Leekerweide biedt diverse soorten opvang voor kinderen met een beperking. De naschoolse opvang van kinderen en jongeren met beperking in provincie Noord-Holland heeft als functie het aanbieden van een naschoolse opvang met speciale begeleiding, en het creëren van een klimaat waar kinderen zich niet anders hoeven te voelen dan de rest. De kinderen kunnen tot 7 uur 's avonds spelen en communiceren met andere kinderen, in een vriendelijke omgeving.

Ook biedt Leekerweide woonbegeleiding in Noord-Holland aan. Deze woonbegeleiding maakt het mogelijk voor mensen met een beperking om met de juiste begeleiding toch tot op zekere hoogte op eigen benen te kunnen staan en bepaalde aspecten van het zelfstandig wonen te kunnen ervaren. Men krijgt hier de gelegenheid om in een woonomgeving op maat in te trekken, die echt bij deze persoon past.