VrijwilligersNH is een nieuw label van LeekerweideGroep. Doel is mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk te begeleiden naar een activiteit die bij hen past. En organisaties door heel Noord-Holland Noord te ondersteunen bij de begeleiding van hun vrijwilligers. VrijwilligersNH kan hen helpen door de matching, begeleiding en registratie en administratie uit handen te nemen.

Zorg vrijwilligers binnen LeekerweideGroep
Vrijwilligerswerk neemt een steeds belangrijkere plaats in. Organisaties kunnen bijna niet meer zonder en voor kwetsbare mensen zijn vrijwilligers onmisbaar geworden. We moeten deze mensen koesteren. Dat doen we bij LeekerweideGroep al met de grootst mogelijke zorg en aandacht. We besteden veel tijd en aandacht aan de plaatsing en begeleiding van vrijwilligers binnen onze organisatie. Ons team dat bestond uit Annemiek en mij (Norma) is onlangs dan ook uitgebreid met Karen. We hebben een nieuw systeem en ook een mooie matchingsite aangekocht. Daarmee kunnen we vacatures en geïnteresseerden mooi bij elkaar brengen en de registratie volgens de laatste eisen opzetten.

Meer bij kijken
Want vanaf mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een eisenpakket voor registratie van het vrijwilligersbestand. Hieraan moet iedere organisatie die met vrijwilligers werkt voldoen. En hele klus – en investering - voor organisaties.

Maar met goed vrijwilligersbeheer is meer gemoeid. Goede kennismaking en matching in het begin van het traject. En begeleiding er na. Of iemand wel op zijn plaats is, zich verder wil ontwikkelen, of eens wat anders wil proberen. Die begeleiding is ook belangrijk.

Samen delen maakt groter
Niet iedere organisatie heeft de ruimte om een team speciaal voor het begeleiden van vrijwilligers op te zetten. Wij gelukkig wel. Maar toen hebben we bedacht: wat als we deze site, nieuw systeem en onze kennis en vaardigheid nu eens beschikbaar stellen voor andere organisaties? Daarmee kunnen we de reikwijdte van de site enorm vergroten. En andere organisaties veel werk uit handen nemen. Dat doen we nu ook al voor enkele collega-organisaties. Dat kunnen we ook voor anderen doen. Zo is VrijwilligersNH ontstaan.

Van verplicht systeem naar servicepakket
Ons systeem brengt een handzame en veilige registratie samen met goede begeleiding van vrijwilligers tijdens hun werk voor anderen. De matchingsite zorgt voor het samenbrengen van geïnteresseerde aspirantvrijwilligers en vrijwilligersvacatures bij organisaties. De begeleiding kunnen organisaties naar believen uitbesteden. Organisaties kunnen een dienstenpakket  naar keuze afnemen:  

Keuzemogelijkheid
VrijwilligersNH biedt:

  • Vrijwilligersregistratie (dossiervorming)

  • Vrijwilligersregistratie en werving

  • Vrijwilligersregistratie, werving en behoud (VOG regelen, cursussen organiseren)

  • Vrijwilligersregistratie, werving, behoud en attenties (feest, activiteiten, attentieregeling, kerstpakket)

Maatschappelijke ontmoeting
Ook gaan we binnen VrijwilligersNH iets extra’s aanbieden: bedrijven willen steeds vaker in het kader van teambuilding of verbreding van perspectief bij maatschappelijke organisaties actief zijn. Doel is dat medewerkers in contact komen met heel andere doelgroepen dan zij gewend zijn. Dat levert voor beide zijden heel verrijkende ervaringen op. Ook is het een mooie manier voor om kennis te maken met het vrijwilligerswerk. Het komt vaak voor dat mensen na zo een dag zich melden om vaste vrijwilliger te worden. We organiseerden dit soort ontmoetingen al voor verschillende organisaties bij LeekerweideGroep. VrijwilligersNH gaat dit nu als service bieden.

Vrijwilligers LeekerweideGroep
De zorg en begeleiding voor vrijwilligers en het invullen van vacatures bij LeekerweideGroep blijft natuurlijk bestaan. Dat blijft naast de werkzaamheden voor VrijwilligersNH doorlopen. Het mooie is: hoe meer organisaties gebruik gaan maken van “onze” matchingsite, hoe meer aandacht voor de open plaatsen bij onze organisatie en dus hoe beter we ook de wensen van onze cliënten kunnen invullen. Vrijwilligers kunnen nu nog beter door de organisatie reizen en we kunnen nog beter activiteiten op maat aanbieden.

Vindbaar
VrijwilligersNH is vanaf 7 december op verschillende plekken te vinden. Op de website www.vrijwilligersnh.nl, Facebook en Instagram. Bedrijven en studenten kunnen een connectie maken op LinkedIn. Maar mailen kan ook: info@vrijwilligersnh.nl. En wie ons live wil spreken: 0229 576416.