Zaterdag 17 maart a.s. houdt LeekerweideGroep Open Dag. Tussen 12.30 en 16.30 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen wat de diensten van de LeekerweideGroep en haar labels BuroFlo, IetsAnders, Logisch!, Leekerweide, VrijetijdsbestedingNH, Buro TOV en VrijwilligersNH inhouden. We vertellen graag over ons werk en over de ondersteuning die we bieden. Maar onze klanten kunnen dat nog veel beter. Zij werken volop mee aan een leuke en informatieve Open Dag van de Zorg.

Je kunt op diverse plekken een kijkje nemen. Aan de Verlengde Kerkweg 1 voert een wandelroute langs verscheidene woningen, dagbestedingslokalen, boerderij en speeltuin. Bij verschillende stands vertellen cliënten en medewerkers graag over werken en leren bij Leekerweide, over alle vormen van vrijwilligerswerk en over de verschillende vormen van diensten en ondersteuning die je via Leekerweide of via BuroFlo kunt verkrijgen. Het label Vrijetijdsbesteding NH toont het grote en gevarieerde aanbod aan activiteiten. Ook vertellen we graag meer over de mogelijkheden van gezinshuizen en ambulante ondersteuning en ons project: DOEN, speciaal voor kinderen en jongeren die uitvallen in het speciaal onderwijs maar door een combinatie van leren en dagbesteding zich wel verder kunnen ontwikkelen.