Mensen met een beperking zijn net als anderen ook wel eens ziek. Maar sommige aandoeningen houden verband met de beperking en zijn mensen door hun beperking vatbaarder voor bepaalde ziektes. Zonder kennis van deze aandoeningen of ervaring met de benadering van mensen met een beperking, kan het moeilijk zijn de juiste diagnoses te stellen. Het medisch team van Leekerweide beschikt over verschillende specialisten waaronder een geriater en AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten). Zo kunnen we onze cliënten gericht helpen bij al hun medische kwesties. En, nog belangrijker, door onze deskundige ondersteuning deze vragen voorkomen. Datzelfde geldt voor mondverzorging en tandarts.

Ons medisch team bestaat uit de volgende disciplines:

 

Brochure Medische en paramedische dienst

 

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is specialist op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met een beperking. Bepaalde aandoeningen komen bij hen vaker voor en soms uiten ziekten zich anders waardoor ze niet goed herkend worden. Denk aan epilepsie, eet- en drinkproblemen, specifieke syndromen of problemen met de motoriek. Ook zijn mensen met een beperking vatbaarder voor bepaalde aandoeningen. Daarom gaat veel aandacht uit naar preventie.

De behandeling van mensen met een beperking kan bovendien ingewikkeld zijn omdat met allerlei bijkomende problematieken rekening gehouden moet worden. AVG heeft hier kennis van en is hierop bedacht. Als het nodig is verwijst hij door naar de specialist in het ziekenhuis. De AVG werkt dan ook samen met andere specialisten, huisarts of therapeuten en kan deze adviseren. 

De geriater is deskundig in de begeleiding en behandeling van de ouder wordende client. Sommige ziektebeelden houden verband met de leeftijd, of worden daardoor verergerd. En sommige aandoeningen hebben specifiek met het ouder worden te maken. De geriater kan dat onderscheid maken en er gericht naar handelen of in adviseren naar de begeleiders. 

Samen met de gedragswetenschappers en de therapeuten zorgen de artsen voor goede zorg binnen Leekerweide. 

AVG van Leekerweide

AVG-poli

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft een polikliniek voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze poli is een samenwerking tussen het Westfriesgasthuis en Leekerweide. Onze Arts voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg (AVG) Mirja Bankras heeft hier iedere woensdagochtend in de oneven weken van 08.30 tot 12.30 uur spreekuur. 

Mensen met een beperking of ouders met een kind dat mogelijk een beperking heeft, kunnen bij haar terecht met hun vragen over gezondheid, maar ook met vragen over de oorzaak van een beperking, psychiatrische problemen en gedragsproblemen, epilepsie, controle en advies medicijngebruik, anticonceptie en sexualiteit, problemen met motoriek, zien of horen of klachten die moeilijk vanuit andere specialismen verklaard kunnen worden. 

 

Tandarts en mondgygiënist

Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kan het moeilijk zijn om hun gebit goed te verzorgen. Poetsen kan door bijvoorbeeld onvoldoende medewerking of een beperkte mondopening heel lastig zijn. En aangepaste voeding of medicijngebruik kan effect hebben op het gebit.

Een gezond gebit is belangrijk. Voor je gezondheid, om goed te kunnen eten en praten. En het is ook belangrijk voor hoe je er uit ziet. Goed onderhoud van je gebit is daarom belangrijk. De tandarts en de mondhygiënist zorgen daarvoor. Samen helpen zij je gebit gezond te maken en te houden. Het accent ligt dus op voorkomen van problemen. Daarbij is ook het contact met de begeleider of ouder/verzorger inbegrepen. De mondhygiënist kan hen adviseren of verzorgingstips geven of technieken aanleren waardoor de dagelijkse goede zorg voor het gebit verbeterd wordt.

Met de ziektekostenverzekeraar Univé heeft Leekerweide een overeenkomst gesloten voor bijzondere tandheelkundige hulp. Hierdoor is het mogelijk dat ook thuiswonende mensen met een verstandelijke handicap door ons tandheelkundig team behandeld worden.

Tandheelkunde van Leekerweide