Leekerweide ondersteunt mantelzorgers

Mantelzorg overkomt je! Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Dat kan een direct naaste zijn, een familielid of een buur of vriend.

Sommige vrijwilligers of bezoekvrienden van onze cliënten zijn in de loop van de jaren ook mantelzorger van de cliënt geworden. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.

Samen de zorg delen

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen (www.kiesbeter.nl). De zorg en verantwoordelijkheid voor die ander kan een zware last vormen. Een last die overigens vaak met liefde gedragen wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet anders of beter kan. Leekerweide wil daar graag iets in betekenen.
Leekerweide of haar labelpartners bieden gerichte ondersteuning aan. Respijtzorg, zorg aan huis, opvang of meeleefgezinnen, allemaal vormen om de zorg voor de verwant met een beperking te delen.

Maar er is meer mogelijk

Naast al die vormen van ondersteuning kunnen we ook helpen de zorg wanneer deze aan de mantelzorger is toebedeeld, gemakkelijker te maken. Dat kan door middel van gerichte cursussen, respijtzorg of inzet van vrijwilligers.

Maak het bespreekbaar

Maar het allerbelangrijkste is de zorg bespreekbaar maken. Dat kan in een mantelzorgcafé bij u in de buurt, met andere mantelzorgers. Dat kan bij speciale belangenorganisaties zoals mezzo. Maar ook wij bieden een luisterend oor.

We nodigen u als mantelzorger uit om uw vragen met ons te bespreken. Per mantelzorger bekijken hoe we het beste hulp kunnen bieden. Samen zorgen we er dan voor u als mantelzorger uw ondersteuning langer, beter en met minder belasting kan blijven bieden.  

 

Definitie mantelzorger:

(Bron: www.Mezzo.nl )

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door een of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

 

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg overkomt je

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

(Bron: www.kiesbeter.nl)

 

Kijk voor meer informatie op de site van het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland