Logisch! Logopedisch expertisecentrum
Contact maken met anderen is een levensbehoefte. Communiceren is meer dan overbrengen van informatie. Het houdt uitwisselen van gedachten, gevoelens en complete leefwerelden in. Goed kunnen communiceren is dan ook van levensbelang. Toch gaat communiceren niet altijd vanzelf en is niet vanzelfsprekend. Wanneer zich hier problemen in voordoen, kunnen de logopedisten van Logisch! u helpen hierin verbetering te brengen.
 

Logisch! is een expertisecentrum waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor, communicatie en eet/drinkproblematiek.
Logisch! is deskundig op nagenoeg alle vormen van logopedische ondersteuning en is er voor jong en oud, voor mensen met of zonder beperking. Logisch! is werkzaam in de wijk, op scholen en bij diverse behandelcentra in West-Friesland. U kunt bij Logisch! terecht voor verschillende vormen van spraaktherapie, voor gehoor screeningen, voor advies en behandeling bij slikproblemen, activering en stimulatie van communicatie via speciale trainingen zoals bijvoorbeeld Muziek en Logopedie (MuLo) en voor training en advies rondom Totale Communicatie.

Logisch! biedt ook training en ondersteuning aan professionals, netwerk en mantelzorgers. Kijk op www.logischcentrum.nl

Alles over communicatie en slikproblematiek
team Logisch!