Wat doen we
LeekerweideGroep biedt een groot aantal diensten op het gebied van zorg, welzijn, oriëntatie op werk, zinvolle dagbesteding of scholing, welbevinden en vrijetijdsbesteding en ontwikkeling. 
Dat doen we via onze labels BuroFlo, Leekerweide, leer-/werkbedrijf IetsAnders, BuroTOV, VrijetijdsbestedingNH, Logisch! en Palito. Ieder label biedt een eigen dienstenpakket. Waar nodig en gewenst, werken de labels samen om mensen een complete lijn aan ondersteuning, zorg en begeleiding te bieden. Hier nemen we de naasten van de klant ook graag in mee. Hun inbreng is onmisbaar en van grote waarde. 

We zijn er voor...
We zijn er voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking. Voor mensen die voor korte tijd een enkele specifieke dienst wensen en mensen die levensloopbestendige begeleiding nodig hebben. Alles kan.

Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners, maatschappelijke organisaties. We werken graag samen met hen aan een maatschappij waar iedereen deel van uit maakt en een rol van betekenis in speelt. Want iedereen hoort er bij.

Samen naar nòg beter
Daarbij maken we graag gebruik van eenieders expertise en ervaring en delen met liefde die van ons. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dat is ons doel.

Samen zijn we tot grootse dingen in staat. We dromen, maar we durven ook te doen. Dat is LeekerweideGroep.