Indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP)

Leekerweide levert zorg en diensten aan mensen met een ondersteuningsvraag. Wat voor soort zorg, hoeveel en voor hoe lang, dat verschilt per ondersteuningsvraag. Het CIZ stelt de zorgbehoefte vast en vertaalt die in een indicatie en een zorgzwaartepakket (ZZP). Hierin staat precies omschreven waar iemand recht op heeft en waaraan de zorg moet voldoen. Die inhoud is dus gegarandeerd. Daar moeten zorgorganisaties zich aan houden.

Leekerweide heeft haar diensten omschreven in een productenboek. Deze zorgcatalogus geeft duidelijkheid over de inhoud van zorg en begeleiding door Leekerweide per zorgzwaartepakket.

 

Vergoedingenoverzicht

In dit overzicht is beschreven waar u recht op heeft bij Leekerweide én voor welke voorzieningen u een bijdrage moet betalen.

Vergoedingenoverzicht Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz vergoedingenoverzicht.docx

Vergoedingenoverzicht gezinshuizen, VPT en extramurale zorg

Vergoedingenoverzicht gezinshuizen VPT extramurale zorg_Leekerweide_RIJ_2015-08-24_v15.doc