Jij hebt net als ieder ander wensen en dromen. Jouw beperking mag het realiseren ervan niet in de weg staan. Onze ondersteuning is er op gericht de gevolgen van je beperking zo klein mogelijk te maken. Jouw wensen en jouw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt. Daar waar nog onduidelijkheden zijn, doen we onderzoek of bieden we therapie aan. We helpen je zo goed mogelijk gebruik te maken van je talenten. We kunnen je op alle levensgebieden begeleiden en ondersteunen, bijvoorbeeld in wonen en dagbesteding.

Leekerweide heeft hierbij de beschikking over meer dan 900 deskundige en gedreven medewerkers. Mensen die hun kennis, ervaring en kunde inzetten om jou tot je recht te laten komen. 

We zijn er voor jou, je verwanten en je omgeving. Doel is jou je leven te laten leven zoals jij dat wil en met volle inzet van al je mogelijkheden. Daar gaat het bij Leekerweide om.

Jouw wensen, jouw mogelijkheden
Mariska Grippeling, consulent Zorg en Welzijn
Zorgaanbod Leekerweide

Extra zorg inkopen met het Pluspakket

Soms heeft een cliënt behoefte aan meer dan de zorg dan hem toebedeeld is in zijn indicatie. Hij ervaart de basiszorg als niet toereikend. Of hij wenst die extra zorg omdat die zijn leven net wat meer inhoud geeft of aangenamer maakt. Maar de indicatie dekt die extra behoefte niet. Daarvoor heeft Leekerweide het Pluspakket bedacht. Met het Pluspakket kunnen cliënten uit eigen middelen extra zorg inkopen.