Vrienden van Leekerweide verzamelt geld, begeleidt sponsorinitiatieven en werft fondsen om projecten te organiseren die ten goede komen aan cliënten van Leekerweide. Deze projecten maken het wonen, werken en ontspannen op locaties van Leekerweide voor cliënten leuker en aangenamer.

Door de hulp van de stichting is al een aantal fantastische zaken gerealiseerd. Zo is met de hulp van de stichting de kinderboerderij opgezet, de speeltuin vernieuwd en het Leekerhuisje herbouwd. Ook het project Groene Hart van Leekerweide zou zonder de inzet van de stichting niet mogelijk zijn geweest. Maar Vrienden van Leekerweide verzorgt ook kleinere cadeaus: een duofiets, een pc met aangepaste software, een schommel bij een woning.

Allemaal mogelijk gemaakt door gulle gevers, legaten van verwanten en vaste donateurs!

 

Nieuwsbrief

Halfjaarlijks brengen we een nieuwsbrief uit voor onze sponsors en donateurs. Hiermee brengen we ze op de hoogte van onze giften en de besteding ervan. Tevens melden we nieuwe projecten en nieuwe wensen van onze cliënten als die er zijn. Wilt u weten wat wij het afgelopen jaar hebben ontvangen en gerealiseerd, lees dan onze nieuwsbrief van januari 2017

 

Lopende projecten

 

Brochure stichting Vrienden van Leekerweide

 

Duofiets Leekerweide Op Grijze Wijze
Wilt u donateur worden?
Bestuur stichting Vrienden van Leekerweide

...of meer weten over een legaat opmaken?

Neem dan contact op met het directiesecretariaat via secretariaatdirectie@leekerweidegroep.nl of bel naar 0229-576804. Of vul de machtiging in.

 

Bijdrage overmaken

IBAN NL75RABO0371618800 / BIC RABONL2U van Stichting Vrienden van Leekerweide, o.v.v. de bestemming van uw gift. 

RSIN Stg. Vrienden: 810197261

BTW-nr Stg. Vrienden: 8101.97.261.B.01

Anbi-nr: Stg. Vrienden: 810197261

 

Beleidsplan stichting Vrienden van Leekerweide 2016-2018

Jaarrekening stichting Vrienden van Leekerweide 2015

Jaarverslag stichting Vrienden van Leekerweide 2015