Samen van droom naar werkelijkheid!
Mission statement LeekerweideGroep

Visie op de klant

Jij hebt zeggenschap over de invulling van je eigen leven. Jij maakt deel uit van de samenleving en participeert hierin. Het hebben van een beperking of aandoening mag daarbij niet in de weg staan. De dienstverlening van LeekerweideGroep en haar labels is erop gericht om jou passende ondersteuningsarrangementen en services te bieden, zodat jij zeggenschap en participatie op jouw manier kunt invullen, ongeacht je beperking of ondersteuningsvraag.

 

Missie voor de organisatie

Klant

Wij werken samen met de klant, zijn netwerk en andere organisaties of hulpverleners. Wij treden de klant gastvrij tegemoet en benaderen hem respectvol.

Wij bieden ondersteuning op wens of behoefte van de klant. De mate van begeleiding kan variëren van intensieve zorg tot begeleiding op afroep. Ook de plaats waar deze ondersteuning gegeven wordt beweegt mee met de klant: deze kan variëren van ondersteuning binnen een meer beschermde omgeving tot ondersteuning midden in de maatschappij. Bij hem thuis of op zijn werk, dagbesteding of school. Net daar waar het passend en nodig is.

Medewerker en vrijwilliger

Medewerkers bieden wij een veilige omgeving waarin zij de vrijheid hebben en de verantwoordelijkheid voelen zich te ontwikkelen en hun deskundigheid op peil te houden, zodat zij de klant optimaal kunnen ondersteunen. Medewerkers krijgen ook de vrijheid hun werk en verantwoordelijkheden die daarbij horen zelf en in samenwerking met hun directe collega’s in te richten. Door zelforganiserend te werken voelen medewerkers zich betrokken bij de organisatie en hebben plezier en uitdaging in hun werkzaamheden. LeekerweideGroep ondersteunt hen daarbij.

Vrijwilligers zijn van grote meerwaarde voor de klant en de organisatie. LeekerweideGroep stimuleert de betrokkenheid van vrijwilligers door hen toe te rusten in kennis, kunde en vaardigheden. Vrijwilligers krijgen verantwoordelijkheid, maar zijn niet verantwoordelijk.

Heeft u interesse in ons strategisch beleidsplan?
Hier kunt u het beleidsplan downloaden.