Klachtenregeling en vertrouwenspersoon Cliënten 

Leekerweide doet haar best om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over onze ondersteuning, begeleiding, verzorging of afspraken die gemaakt worden of de uitwerking daarvan.  We willen graag dat u ons dat vertelt. Zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Of zodat u, wanneer we niet tot een overeenstemming kunnen komen, het geschil aan de klachtencommissie cliënten kunt voorleggen. 

Waar moet u zijn voor uw klacht?
Wanneer u ontevreden bent kunt u met uw klacht op verschillende plaatsen terecht. 
Allereerst bij de betrokken begeleiding, de persoonlijk begeleider of het clusterhoofd. Vaak is daar de oplossing te vinden. Maar soms is dat moeilijk. Wat dan? U kunt u dan richten tot de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. 

Vertrouwenspersoon Cliënten

Lex Bijlsma, Ellen Schouten en Nicole Bruin zijn de Vertrouwenspersonen Cliënten/Klachtenfunctionarissen op Leekerweide. Hun taak is het om mensen die in het gesprek met begeleiders zijn vastgelopen te helpen. Om vragen te beantwoorden waarbij men niet goed weet bij wie aan te kloppen. Om klachten over de dienstverlening te beluisteren en deze waar mogelijk op te lossen of door te verwijzen naar de juiste persoon. Of om gewoon te luisteren wanneer iemand zijn zorgen kwijt wilt. Lex is lid van de Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg (BeVeZo).

Hoe kun je de vertrouwenspersoon bereiken? 

Het adres is Vertrouwenspersoon Cliënten
T.a.v. Lex Bijlsma, Ellen Schouten of Nicole Bruin
Postbus 1, 
1687 ZG Wognum

Lex Bijlsma, l.bijlsma@leekerweide.nl, 06-20752398

Nicole Bruin, n.bruin@leekerweide.nl, 06-28343174

Ellen Schouten, e.schouten@leekerweide.nl, 06-28343179

of vertrouwenspersooncliënten@leekerweide.nl

Klachtencommissie Cliënten Leekerweide

De klachtencommissie Cliënten is een onafhankelijke commissie. Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie, of met de beslissing van de directie, dan kunt u de rechter inschakelen.

Wie kan een klacht indienen
De cliënt zelf kan een klacht indienen, dan wel iemand die schriftelijk gemachtigd is, namens de cliënt, of, als hij hiertoe niet in staat is, zijn ouder/vertegenwoordiger of een naast familielid. 

Reglement en indienen klacht
Het reglement van de klachtenregeling kunt hier lezen. 

Formulier

Download hier het formulier voor het indienen van een klacht. 

Klachtencommissie Cliënten
p.a. Postbus 1
1687 ZG Wognum

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Leekerweide.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Stichting Leekerweide, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Stichting Leekerweide.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000

  • Mail naar info@akj.nl

  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Download de folder