Kinderen en jongeren met een beperking zijn extra kwetsbaar. Daarom is de zorg voor deze groep extra intensief. Uitgangspunt is dat we de zorg voor jonge mensen zo veel als mogelijk binnen het gezin vorm geven. Dat doen we door ouders/verzorgers in de gezinssituatie bij te staan. Door een goed zicht te geven op welke ontwikkeling mogelijk is, door zorg tijdelijk over te nemen, door advies en coaching of wat er verder nodig is.

 

Christiaan: Langer thuis met ondersteuning

Christiaan is een vrolijke jongen, maar heeft veel aandacht en verzorging nodig. Zijn ouders delen deze zorg met Leekerweide. Door gebruik te maken van thuiszorg en logeeropvang kunnen zijn ouders hun aandacht en zorg verdelen tussen Christiaan en zijn twee broers. Zo kan Christiaan zo lang als mogelijk thuis wonen.

 

Christiaan: langer thuis met ondersteuning

 

Gezinshuis

Soms is het om allerlei redenen niet meer mogelijk kinderen thuis te laten opgroeien. Dan is een gezinshuis een goed alternatief voor zorg thuis.

Samen met u zorgen we voor een zo goed mogelijke basis van het leven van uw kind.