Hoe het begon

1957: in Bussum ontstaat de Patricia Stichting, die in een pension geestelijk gehandicapten verzorgde en verpleegde.

De landelijke en provinciale normen rond zorg en begeleiding kwamen in de zestiger en zeventiger jaren hevig in beweging. Het gesloten karakter van de inrichtingen kwam ter discussie te staan. In dat licht bezien dienden de kleine, bijna op particuliere leest geschoeide, pensions te worden gesloten. Geestelijk gehandicapten dienden de ruimte, letterlijk en figuurlijk, te krijgen om zich zo volwaardig mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Door de verkoop van het pension in Bussum had de Patricia Stichting een behoorlijk startkapitaal ter beschikking voor nieuwe ontwikkelingen. De provincie gaf de stichting de ruimte om de plannen te verwezenlijken.

 

Wognum

In 1971 kwam de gemeente Wognum in beeld als vestigingsplaats voor een “zwakzinnigeninrichting”, zoals dat toen nog de gebruikelijke naam was. Dit had te maken met de gunstige ligging en de zogenaamde regiogedachte in de zwakzinnigenzorg. Veel families in Westfriesland zouden baat hebben bij een instelling dicht bij huis.

Het gemeentebestuur van Wognum en enkele ambtenaren werden uitgenodigd om een moderne inrichting in Drachten te bezoeken. Dit bezoek heeft op alle aanwezigen een diepe indruk achtergelaten. De gemeenteraad stelde zich al vrij snel positief op en dat gaf het toenmalige bestuur van de Patricia Stichting weer hoop.

Op 30 januari 1973 werd een zeer goed bezochte voorlichtingsavond gehouden voor de bevolking. Niemand sprak zich uit tegen de vestiging. Men juichte de komst zelfs toe. Er zou een plan komen voor 300 bewoners.

 

Aankoop grond

In december 1974 werd door de staatssecretaris een zgn. medewerking in beginsel afgegeven en dat was de start voor de aankoop van de benodigde grond. Eerst werd de Verlengde Kerkweg aangelegd en daarmee was een goede ontsluiting van de nieuw te bouwen inrichting een feit.

Inmiddels bleven de landelijke ontwikkelingen in de zwakzinnigen sector onverminderd de aandacht trekken en getracht werd die ontwikkelingen zoveel mogelijk te verwerken in de nieuwe plannen. Het plan moest meer de uitstraling krijgen van woongemeenschap en toch voldoende faciliteiten bieden voor de verpleegbehoeftigen.

 

Tegenwind

Ineens kwam er weer nieuwe tegenwind. De Landelijke Organisatie Moderne Zwakzinnigenzorg vond de bouw van de Patricia Stichting een enorme stap terug in de tijd, de integratie in het te kleine dorp Wognum zou absoluut niet uit de verf komen en de bevolking van Wognum zou dom gehouden worden. Het zou het zoveelste verhospitaliseerde instituut worden etc. etc.

Ook de landelijke pers speelde er zeer sterk op. Het was om er toch wat moedeloos van te worden. Gelukkig kon voor de vakinhoudelijke discussies en vertaling van de moderne zorgmethoden in de bouwplannen steeds een beroep worden gedaan op de zusterstichting Gemiva te Zoeterwoude.
Dit heeft er toe geleid, dat er een paviljoen minder werd gebouwd dan oorspronkelijk was gepland. Daarvoor in de plaats zouden dan 12 sociowoningen op het terrein moeten komen. Voor dit nieuwe plan was uiteindelijk de minister bereid het licht op groen te zetten tot grote opluchting van het bestuur!

 

Start bouw

Op 25 oktober 1978 kon daadwerkelijk met de bouw worden gestart en spoedig daarna kon de heer van Beurden als algemeen directeur worden benoemd. Een van de eerste daden was het introduceren van een nieuwe naam voor de woon- en leefgemeenschap. Het werd Leekerweide. Inmiddels niet meer weg te denken uit Westfriesland!

Na de voltooiing is direkt volop aandacht geschonken aan de integratie van de bewoners met de bewoners van het dorp, middels open dagen, ook speciaal voor de scholen, het beschikbaar stellen van allerlei faciliteiten voor de gemeenschap Wognum etc. Vanuit de gemeenschap Wognum mag gerust worden gesteld dat de integratie zeer snel en zeer positief is verlopen. Leekerweide heeft zijn plaats in de gemeenschap gevonden en is in Wognum gewoon niet meer weg te denken.

1980: de eerste cliënten komen op Leekerweide wonen.

3 juni 1983: officiële opening door H.K.H. Prinses Juliana.

 

Happy end

Inmiddels zijn we ruim 30 jaar verder. Op dit moment werken er ruim 800 medewerkers bij Leekerweide en zijn 550 vrijwilligers actief om het leven van onze cliënten een stuk prettiger te maken.

Het totaal aantal cliënten bedraagt 834 (november 2014). Het aantal cliënten dat bij ons woont bedraagt 494. Daarnaast zijn 2 crisisplaatsen beschikbaar en worden 19 plaatsen ingezet voor tijdelijk verblijf. Het aantal cliënten extramuraal, inclusief dagbesteding en logeeropvang bedraagt 340.