Nieuwsbrief augustus 2017

 

Wat is de Cliëntenraad

De raad behartigt de belangen van alle cliënten. De raad zorgt ervoor dat de organisatie beter weet wat cliënten willen. En de Cliëntenraad praat mee over de koers die de organisatie vaart. Zij adviseert en beslist mee. De zaken waarover de raad advies uit kan en moet brengen zijn vastgelegd in een reglement. Hierin is de Cliëntenraad vergelijkbaar in functie met de Ondernemingsraad.

Waarover praat de Cliëntenraad

De onderwerpen die aan bod komen in de raad zijn heel verschillend. Het varieert van begrotingsbesprekingen, verhuizingen, voeding, beleid van Leekerweide, ontwikkeling van nieuwe diensten, toekomstplannen van de organisatie, tot hetgeen door de leden zelf wordt ingebracht.

De taken zijn in de cliëntenraad verdeeld onder de diverse leden opdat niet alle leden zich met uitdrukkelijk met dezelfde zaken bezig houden.

Wat doen de leden

De leden van de raad moeten zelfstandig over een onderwerp nadenken. Maar samen, als raad, moeten ze een advies uitbrengen dat verder gaat dan individuele meningen of belangen. Want de raad is er voor alle cliënten. Voor cliënten die nu nog thuiswonend zijn, of zelfstandig wonen of 24-uurszorg via Leekerweide verkrijgen.

De raad vergadert 6 maal per jaar met de directie. Daarnaast heeft de raad ook onderling overleg. In praktijk komt het neer op 2 vergaderingen per twee maanden, op dinsdagavond. De cliënten in de raad worden ondersteund door een begeleider, die de vergaderingen met hen voorbereidt.

Samenstelling Cliëntenraad

De cliënten raad is een gecombineerde raad.

In de raad zitten ouders, wettelijk vertegenwoordigers en cliënten. In de raad is plaats voor 6 cliënten en 7 ouders.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn bij wet geregeld en dit stelt cliënten en vertegenwoordigers in staat mee te denken en mee te praten over de zorg en dienstverlening van Leekerweide.
Bovendien heeft de Cliëntenraad adviesrecht over een aantal belangrijke onderwerpen. Dit betekent dat de directie verplicht is om eerst advies aan de Cliëntenraad te vragen voordat een besluit kan worden uitgevoerd.
Een goed functionerende Cliëntenraad is belangrijk. Zeker gezien de veranderingen die ons de komende jaren te wachten staan.

De nieuwe vertegenwoordigers gaan zich samen met de cliënten van de raad inzetten voor een Cliëntenraad die er toe doet en die als het nodig is kan opkomen voor de belangen van alle cliënten van Leekerweide. Zij zien zich daarbij ook graag gesteund door ouders en/of familieleden.

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad