Soms zijn dingen moeilijk voor je. Door je beperking kan het zijn dat je moeite hebt met spreken, eten, het aanleren of uitvoeren van bepaalde bewegingen. Soms zijn er extra fysieke of medische beperkingen. Het kan ook zijn dat je je door je beperking onzeker, faalangstig of boos voelt. Want het is moeilijk voor je om de wereld om je heen te begrijpen. Inschatten wat je kunt verwachten of te weten wat jouw rol in het geheel is, vraagt veel van je. Wij begrijpen dat en we leren je daar mee om te gaan. Al onze behandelaars hebben kennis van en ervaring met de specifieke problemen en aandoeningen van mensen met een verstandelijke beperking.

Leekerweide beschikt over verschillende specialisten op het gebied van:

 

Brochure behandeling en therapie

 

Jacco: Groeien door therapie

Jacco is een verlegen en teruggetrokken jongen. Maar heeft natuurlijk wel zijn eigen ideeën en wensen. Door de inzet van psychomotore therapie leert Jacco voor zichzelf op te komen. De therapie wordt extra effectief door de inzet van dieren. Spelenderwijs bouwt Jacco zijn zelfvertrouwen op.

 

Jacco: groeien door therapie

 

Fysiotherapie

Mensen met een verstandelijke handicap hebben vaak naast hun verstandelijke beperking een lichamelijke handicap, zijn spastisch, of krijgen problemen omdat zij beperkt zijn in hun mogelijkheid tot beweging. 

Sommige beperkingen hebben een relatie met de verstandelijke handicap. Zoals het niet goed kunnen verwerken van informatie van de zintuigen (sensomotoriek), zodat lopen, spelen, dingen pakken, het evenwicht behouden moeilijk gaat. Dit kan tot angst leiden of juist heel druk bewegingsgedrag. Of er zijn problemen bij het aanleren van een juiste houding bij het zitten, staan of lopen als gevolg van een hersenbeschadiging. Fysiotherapie kan dan uitkomst bieden.

Fysiotherapie van Leekerweide

Diëtetiek

Over weinig wordt zo veel geschreven als over diëten, gewichtsbeheersing, voedingswijzen en kuren. Daarbij zou bijna vergeten worden waar diëtetiek eigenlijk om gaat: het nastreven van een zo gezond en passend mogelijke eet- en leefwijze.

Gewichtsbeheersing is maar één van de instrumenten die de diëtist tot zijn beschikking heeft. De doelstelling is een voedingsadvies te geven dat een constructieve bijdrage levert aan de gezondheid en dat bij de leefwijze en omstandigheden van de cliënt past. Want voeding kan ook jezelf eens verwennen zijn. Of gezellig samen eten betekenen. Een steeds wederkerend sociaal moment dat gedeeld wordt met anderen. En dan mag eten geen strijd zijn.

 

Logopedie

Voor mensen met een verstandelijke handicap is het niet gemakkelijk zaken onder woorden te brengen. Dat kan zijn omdat zij moeite hebben de gesproken taal te begrijpen of moeite hebben met praten. Ook kan het zijn dat een cliënt problemen heeft met het gehoor. Dat wil niet zeggen dat zij niet kunnen communiceren. We moeten alleen op zoek naar een manier van communiceren die bij de cliënt past. En die anderen kunnen verstaan en gebruiken. Logopedie kan daarbij helpen. 

Logopedie biedt ook mogelijkheden voor cliënten die moeite hebben met eten en drinken, door bijvoorbeeld problemen met slikken en/of de mondmotoriek. De logopedist onderzoekt het probleem en geeft advies.

MULO: Muziek en Logopedie

Je brein kietelen, actief en pienter blijven door een combinatie van muziek en logopedie. Een actieve ondersteunende activiteit waarin je hoofd, lijf en conditie aangesproken worden. Tijdens een uur muziek maken en meezingen, kloppen we het stof uit je hoofd en zetten we de bedrading op spanning. Geprikkeld worden was nog nooit zo leuk. Na dat uur ben je misschien moe, maar ook helemaal fris en alert. Voor een sessie lijf- en hoofdonderhoud moet je bij ons zijn.

Houd je van zingen en muziek? Gaat praten of meedoen niet vanzelf, maar doe je wel graag mee met een feestje? Wil je beter, makkelijker en meer ontspannen communiceren met anderen? Dan is MuLo echt iets voor jou!

Wat doen we?

In MuLo werken we aan je communicatievaardigheden. Muziek werkt ontspannend en activerend. Muziek is meebewegen, meeneuriën of uit volle borst meezingen. Met muziek kun je emoties uitdrukken die zich moeilijker in taal laten vangen. Maar het nodigt ook uit gevoelens te ‘vertalen’. Kortom: muziek maakt communiceren makkelijker en leuker.

De doelen zijn voor iedereen anders. Die spreken we per deelnemer af. Tijdens de bijeenkomsten gebruiken we alle vormen van ondersteunende communicatiemiddelen. Zo krijg jij handvatten maar zeker ook het zelfvertrouwen om ook buiten de groep van je te laten horen. We beloven je dat je niet eens merkt dat je aan het werk bent. Want MuLo is vooral ook heel veel plezier maken met muziek en zang. 

Logopedie van Leekerweide

Psychomotore therapie (PMT)

Voor mensen is het soms niet makkelijk gevoelens, emoties of spanningen begrijpbaar te uiten. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan dat nog lastiger zijn. Maar angst, verdriet, spanning, ingrijpende gebeurtenissen komen ook bij hen voor. De moeite om dit te kunnen delen kan tot frustratie leiden en mogelijk ook tot gedragsproblemen. De één trekt zich terug, de ander toont zich agressief. Voor de omgeving is dit gedrag moeilijk te begrijpen en moeilijk om mee om te gaan. Psychomotore therapie kan dan een uitkomst zijn.

 

Speltherapie

Spelen lijkt heel vrijblijvend en ontspannen. Dat is voor een deel ook waar. In spel kun je je fantasie kwijt. Nog eens overdoen wat je hebt meegemaakt. Jezelf groter en sterker maken. Je kunt zijn wie je wilt zijn of zoals je wilt zijn. Je kunt iets naspelen en spannende of verwarrende ervaringen op deze manier verwerken. Terwijl je speelt raak je het kwijt. 

Spelen is ook leren. Op een leuke en fijne manier. Zonder druk en zonder het zware idee dat het heel belangrijk is wat je aan het doen bent. Je leert, bijna zonder het te merken, op je beurt wachten. Je leert samen te spelen. Je concentreert je op iets moeilijks en opeens heb je door hoe het moet. En spelen is ook gewoon fijn. Ontspannen, lekker dingen voelen, genieten van wat je zelf in gang hebt gezet.

Al deze dingen gebruiken we bij speltherapie en spelbegeleiding. Spelen gebruiken we om cliënten te laten leren, te laten verwerken en zelfvertrouwen op te laten doen.

Speltherapie van Leekerweide

Ergotherapie

Aankleden, verschonen, auto rijden, aan tafel eten, aan je bureau werken, allemaal dagelijkse activiteiten en als het goed is gaat dit vanzelf. Maar soms zijn er wel obstakels. De ergotherapeut kan je dan helpen. Door het geven van advies, door oefening of door hulpmiddelen te gebruiken. Ergotherapie is er ook voor verzorgers of professionals die obstakels ervaren bij het uitvoeren van hun activiteiten of die klachten hebben aan bijvoorbeeld rug of schouders.

 

Dierondersteunde therapie

Voor mensen met een beperking kan de wereld om hen heen moeilijk te begrijpen zijn. Wanneer het niet duidelijk is wat je kunt verwachten of wat jouw rol in het geheel is, kunnen sommige situaties zelfs bedreigend zijn. Verschillende reacties zijn dan mogelijk. Je probeert koste wat kost je omgeving volledig te beheersen. Of je trekt je juist terug. Sommigen proberen met afwerend gedrag de wereld op een afstand te houden. Maar de reden voor dit gedrag is eigenlijk steeds dezelfde: een verloren vertrouwen in anderen of jezelf.

Leekerweide probeert dat vertrouwen te herstellen en angsten beheersbaar te maken. Bijvoorbeeld door middel van speltherapie en psychomotorische therapie. We werken ook met dierondersteunde therapie, als toevoeging op deze bestaande therapieën. In samenwerking met stichting Contacthond zetten we met dierondersteunde therapie speciaal opgeleide honden als extra hulp­middel in tijdens therapiesessies. We hebben gemerkt dat de inzet van deze zogenaamde ‘therapiehonden’ de verschillende therapievormen krachtiger en efficiënter maakt.

Dierondersteunde therapie