BuroTOV maakt mensen vaardig, wijzer en zelfstandiger. Het onderwijsaanbod is breed en gericht op de zorg voor en omgang met mensen met een ondersteuningsvraag of beperking. TOV is ook opleider voor BOL- en BBL -leergangen in zorg en welzijn.

Uitgangspunt voor BuroTOV is dat leren leuk moet zijn. Zo gaat kennis direct naar het hoofd en naar het hart. Pas dan beklijft het. De betrokkenheid van de deelnemer zorgt er voor dat persoonlijke leerdoelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Leren is dan ook maatwerk.

Voor professionals
De trainingen die BuroTOV verzorgt zijn toegespitst op de praktijk en de vragen die uit de praktijk voortkomen. De ondersteuning van BuroTOV richt zich ook op cultuur- of ontwikkelingsvraagstukken binnen een organisatie. De balans tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal. Persoonlijke begeleiding zoals coaching of coaching on the job is ook mogelijk.

Voor mensen die zorg hebben voor anderen
Mantelzorgers, familieleden en naasten van mensen die zorg hebben willen ook graag goed voorbereid zijn op hun taken. Dat maakt de ondersteuning makkelijker, voor zowel degene die ondersteuning biedt als degene die deze ontvangt. Praktische vaardigheden, de ander beter begrijpen en beter kunnen begeleiden, maar ook goed zorgen voor jezelf, juist wanneer je onder druk staat. Dat leer je bij BuroTOV. Meer weten?  Kijk op www.burotov.nl

Groeien en jezelf ontwikkelen
Caroline Holtslag, BuroTOV