Consulenten Zorg en Welzijn

Leekerweide heeft je veel te bieden. Om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden is een (vrijblijvend) gesprek met ons team consulenten een aanrader. 
De consulent kan je helpen bij het bepalen van je keuzes. Stel gerust al je vragen.
Het gaat tenslotte om jouw leven!

Bel 0229 - 576868 en vraag naar de consulenten Zorg en Welzijn of mail naar leekerwijzer@leekerweide.nl. Je kunt ook gebruikmaken van het digitaal in te vullen aanmeldingsformulier .

aanmeldingsformulier

 

 

Aanmelding voor behandeling

Aanmelden voor behandeling kan via het aanmeldingsformulier extramurale behandeling.

aanmeldingsformulier extramurale behandeling, jonger dan 18 jaar

 

 

aanmeldingsformulier extramurale behandeling, 18 jaar en ouder

 

 

Indicatie

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, is een indicatie van het CIZ of van de gemeente nodig. De consulent kan je hier ook mee helpen.

 

Algemene voorwaarden

Voor onze zorg en dienstverlening hanteren wij algemene en bijzondere voorwaarden.

Algemene voorwaarden zorg en dienstverlening en bijzondere voorwaarden

 

 

Brochure Zorgkantoor VGZ: de weg naar zorg

De brochure geeft informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz): wanneer heeft de klant recht op Wlz-zorg? Kiest de klant voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget? Hoe kan de zorg aangevraagd worden en wie geeft ondersteuning. Ook staat er informatie over welke zorg er geleverd wordt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. 
 

download de brochure